رشته مدیریت

جدید: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

با عنوان : مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      و در صورت نیاز به […]