No category

پایان نامه درمورد اجرای برنامه

source
SDEF
اطلاعات چشمه
Source information
SIn
احتمال چشمه
Source probability
SPn
انحراف چشمه
Source bias
SBn
چشمه ی وابسته
Dependent source
DSn
توضیح چشمه
Source comment
SCn
نوشتن چشمه ی سطحی
Surface source write
SSW
خواندن چشمه سطحی
Surface source read
SSR
چشمه ی بحرانی
Criticality source
KCODE
نقاط چشمه
Source points
KSRC
چشمه ی ویژه مقدار آلفا
Alpha eigenvalue source
ACODE
خصوصیات متغیر های چشمه ، یکی از سه شکل زیر را دارد :
مقدار صریح مانند ۲ ERG =
یک توزیع که با پیشوند D نشان داده می شود ، مانند ERG = d5
وابسته به یک متغیر دیگر که با پیشوند F نشان داده می شود، مانند ERG = FPOS
تعریف متغیرها با استفاده از موارد ۲و۳ نیازمند استفاده از کارت های دیگری است. این کارتها عبارتنداز :
اطلاعات چشمه ( SI )
احتمال مربوط به چشمه SP
بایاس چشمه ( SB )
چشمه وابسته ( DS )
چشمه همسان گرد نقطه ای – چشمه با انرژی هیستو گرامی
اگر چشمه همسان گرد نقطه ای گاما با ۴ هیستو گرام انرژی و در مرکز مختصات داشته باشیم . به عبارت دیگر انرژی چشمه به چند بازه تقسیم می شود.

شکل ۳-۴) چشمه‏ی نقطه‏ای با انرژی هیستوگرامی
رسم نمودار تالی حین اجرای برنامه
در صورتی که بخواهید در حین اجرای برنامه نمودار نتایج محاسبات تالی مورد نظر خود را ببینید ، از دستور MPLOT در قسمت کارت داده استفاده کنید. به عنوان مثال :
MPLOT FREE E TALLY 18
در این جا نمودار نتایج محاسبات برای ۱۸ تالی بر حسب انرژی ( که بازه های آن توسط کارت En تعریف شده است ) در حین اجرای برنامه نشان داده خواهد شد.
اجرای برنامه
برای اجرای برنامه های نوشته شده ، ابتدا آن را در مسیر MCNP . EXE کپی کنید سپس در محیط Command Prompt ، در مسیر دایرکتوری MCNP قرار بگیرید. به عنوان مثال اگر مسیر MCNP.EXE به صورت D;/MCNP4C باشد ، به صورت بعد عمل کنید.
در پنجره ی Run عبارت CMD را تایپ کنید تا پنجره ی Command Prompt ظاهر شود . در پنجره ی ظاهر شده دستورات شکل بعد را وارد کنید تا در مسیر مورد نظر قرار گیرید . برای رفتن به پوشه ی جدید از عبارت CD و برای خروج از یک پوشه از عبارت CD.. ( عبارت CD به همراه دو نقطه) استفاده کنید. اکنون برای اجرای برنامه ای با نام INP.TXT باید دستور زیر تایپ شود :
Mcnp i=inp.txt o=out.txt
با فشار دکمه ی Enter برنامه اجرا شده و خروجی در فایل OUT.TXT ذخیره می شود.
نکته : توجه کنید که تعداد کاراکترهای نام های در نظر گرفته شده برای فایل ورودی و خروجی ( با در نظر گرفتن پسوند فایل ) نباید از ۸ کاراکتر بیشتر شود.
لیست جداول چاپ شده در فایل خروجی با این ترتیب خواهد بود.
جدول ۳-۳) ثابت های مورد MCNP4C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *