No category

پایان نامه با کلید واژه های گزارشگری مالی، نرم افزار، حسابرسی، حسابداران

عه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بکار گرفته می شود شرکت های تولید کننده نرم افزار های حسابداری ،نرم افزار خود را روز آمد می کنند . این موضوع سازگاری با زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) است .اگر به وب سایت زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)نگاه کنید ، خواهید دید که بسیاری از تولید کنندگان رو به رشد است بنابراین ضروری است تا آخرین فهرست نرم افزار های سازگار با زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)وب سایت آن مورد رسیدگی قرار گیرد .
حسابداران در این سطح می توانند به وسیله کار با تولید کنندگان نرم افزار برای تهیه نگارش های جدید که سازگار با زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)است دخالت داشته باشند . این موضوع موجب آسان تر شدن طراحی مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)می شود . برای این کار شناخت بسته نرم افزاری حسابداری و جزئیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)ضروری است .
۲-۳-۵-۵ سایر تولید کنندگان نرم افزار
تولید کنندگان نرم افزار در حال ایجاد شیوه های گوناگون برای استخراج داده ها از بسته های نرم افزاری موجود حسابداری هستند که کاربران را قادر می سازد تا مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)را ایجاد کنند . حسابداران به عنوان کاربران این ابزار قادر خواهند بود تا در یک مشارکت با تولید کنندگان نرم افزار کار کنند تا هر قسم وسیله ارتباط و ویژگی هایی که ترجیح می دهند را ایجاد کنند .
هم اکنون تعدادی تولید کننده نرم افزار در سطح بین الملل درگیر این فرآیند هستند . فوجیتسو۵۱( ژاپن )، FRS (آفریقای جنوبی ) هیتاچی۵۲ ( ژاپن ) ، سمن سیس۵۳ ( هلند ) و یوبی ماتریکس۵۴ ( آمریکا ) مثال هایی از شرکت هایی هستند که به عنوان سایر اشخاص درگیر ایجاد ابراز های زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)هستند .
همچنانکه که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)تکمیل می شود و بیش از پیش جزئی از فرآیند معمول گزارشگری بازرگانی می شود ، نرم افزارهای موجود حسابداری و سایر نرم افزار های گزارشگری بازرگانی خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)را در نسخه های آتی خود منتشر می کنند .
۲-۳-۵-۶ ایجاد فایل های XSLT برای ایجاد ستانده های گوناگون
یکی از مزایای مورد ادعای ایجاد کنندگان زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، آن است که یک سند نمونه برای یکبار تهیه می شود و به راحتی می توان چندین بار در شکل های مختلف ان را ارائه کرد . نمودگر فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، سازمانی را نشان می دهد که به ایجاد فایل های ASIC و ASX ،تهیه صورت های مالی خود در شکل واژه پرداز ورد (احتمالاً برای گنجاندن در گزارش سالانه) تهیه صفحه گسترده اکسل برای انجام برخی تجزیه و تحلیل ها ، و نمایش صورت های مالی خود بر روی وب سایت سازمان نیاز دارد . به وسیله استفاده از سند نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و برگ های نوع XSLT مبتنی بر زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، تهیه ی کلیه مستندات الکترونیکی ممکن است . سامانه بر چسب گذاری بی مانند مورد استفاده در طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)این کار را ممکن می سازد .
بر طبق روش های کنونی گزارشگری ، تهیه مستندات متعدد فرآیندی دستی دارد یا فرآیند بریدن و چسباندن از سایر مستندات الکترونیکی ، برای تهیه مستندات لازم است . هر چند ممکن است شباهت هایی بین مستندات وجود داشته باشد ولی ممکن است جنبه های منحصر به فرد برای هر سند وجود داشته باشد که در سایر مستندات موجود نباشد .
ایجاد برگ های نوع XSLT برای تهیه مستندات گوناگون در برخی شیوه ها ، به گونه ای آینه وار استفاده از نویسندگان گزارش های غیر استاندارد از سامانه های حسابداری موجود را نشان می دهد . مستندات مشابه است اما ابزار تهیه آن متفاوت خواهد بود و برای حسابداران امکان تهیه گزارش های متعددرا سریع تر و ارزان تر فراهم می کند .
XSLT تنها یکی از روش های متعدد است که مستندات نمونه را می تواند در قالب برونداد در اشکال گوناگون ارائه نماید. Visual Basic, C++, Java Script, Java و سایر زبان های برنامه نویسی گزینه های دیگری در این زمینه هستند. . در بلند مدت انتظار می رود که با توسعه ی ابزار های ایکس ام ال این فرآیند ساده تر شود .
۲-۳-۵-۷ تهیه مستندات نمونه و گزارش ها
به محض تکمیل مراحل فوق تهیه گزارش های متعدد کاری ساده خواهد بود . سند نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) را با یک برگ باید به سادگی تطبیق داد و آنگاه برونداد ( ستانده ) مورد نیاز تهیه خواهد شد .
رهنمود راجع به محتوی و شکل مستندات نمونه به وسیله کار گروه دامین ایکس بی ار ال بین الملل ایجاد شده است ( Goodhand and Hamscher, 2004 ) . این سند برای افزایش یکنواختی و قابلیت مقایسه مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)تهیه شده است .
۲-۳-۵-۸ دریافت کنندگان مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
منافع زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)نه تنها برای تهیه کنندگان گزارش های مالی است بلکه دریافت کنندگان این گزارش ها نیز منتفع می شوند . منافع اصلی این زبان عبارتند از : بهتر ، ارزان تر و سریع تر . همه ی اینها شامل حال اشخاص برون سازمانی است که ذی نفع در عملکرد مالی یک شرکت هستند .
برای مثال ، کارگزاران سهام قادر خواهند بود تا مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)را مستقیماً در صفحات گسترده سازگار با ایکس ام ال وارد کنند و دیگر لازم نیست تا داده ها را در صفحات گسترده خود با استفاده از صفحه کلید دوباره وارد کنند . مایکروسافت برای اضافه کردن در اکسل امکانی را بر مبنای خصوصیات نگارش a200 ایجاد کرده است .
APRA اولین سازمان در جهان بود که فناوری زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)را در سیستم های خود ترکیب کرد . مشتریان APRA هم اکنون داده های لازم را به جای تکمیل کردن فرم های کاغذی در نرم افزار تهیه شده توسط این مرجع وارد می کنند . سپس برونداد برنامه را می توان از طریق پست الکترونیکی مستقیماً به این مرجع ارسال کرد . این مرجع به محض اینکه داده ها را دریافت می کند از این موضوع آگاه است که اعتبار این داده ها قبلا در طی ورود داده ها ارزیابی شده است . زمان جمع کردن داده ها که به اداره آمار و بانک مرکزی ارسال می کند به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . این موضوع بدین معنی است که کارکنان APRA می توانند زمان بیشتری را برای نقش نظارتی خود صرف کنند به جای اینکه به عنوان سازمان وارد کننده و جمع کننده داده مطرح باشند .
در انگلستان در فوریه ۲۰۰۲ اعلام شد که از سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ کل سیستم بایگانی مالیاتی ( شامل حساب های قانونی پشتیبان ) را می توان در قالب زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)ارائه کرد .
پروژه های آزمایشی و همچنین کامل شده دیگری نیز در چند سال گذشته در سراسر جهان مطرح بوده اند . زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بین الملل اخیراً XBRL Showcase را برای سایت خود ( http://www.xbrl.org/showcase) ایجاد کرده است و جزئیات پروژه های گوناگون در آن فهرست شده است . (Jim , Richard & et al , 2004 , 1)
۲-۳-۶ تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی
آنهایی که حسابرسی بر خط۵۵ یا حسابرسی پیوسته۵۶ را انجام می دهند به دنبال استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) هستند، زیرا معتقدند برای آن که فرایند حسابرسی بتواند در عصر ارتباطات و اینترنت دوام آورد، باید تغییراتی در آن رخ دهد. با بازنگری تاریخ پی می‌بریم که حسابرسی به یک سبک خاص وفادار مانده است. این در حالی است که معاملات تجاری پیوسته و بر خط روز به روز افزایش می یابند. البته حسابرسی پیوسته و بر خط به تنهایی کافی نیست ولی برای آن که فرآیند حسابرسی مستقل در عصر ارتباطات و اینترنت دوام آورد، ضروری است.
زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) برای مدیریت و حسابرسان شرکتها این کارایی را بوجود می آورد که به داده‌های تجاری بیشتری در مدت زمان کمتری دسترسی داشته باشند. این امر باعث می شود که در نهایت به افزایش کارایی حسابرسی خواهد انجامید. زیرا این امکان برای حسابرسان بوجود می‌آید تا زمان بیشتری را برای تجزیه و تحلیل صرف کنند و به طور مؤثرتری در مقابل داده‌های کم ارزش کار کنند. ( بزرگ اصل، رکنی پور، ۱۳۸۵ ، ۸۸ )
به طور خلاصه تأثیر زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی به شرح زیر است:
اطلاعات به موقع تر ، دقیق تر و کاملتر برای تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل اثربخش تر اطلاعات در موارد خلاف قاعده و غیرعادی
افزایش تعداد و تناوب ارزیابی ها
ایجاد امکان بررسی های کاراتر
روش اثر بخش تری برای تشخیص تغییرات گزارشگری و یا ارتباط با سایر استانداردها را فراهم می نماید. (WWW.XBRL.org.Graham Ward)
۲-۳-۷ زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری
هدف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، فراهم ساختن مجموعه ای استاندارد از برچسب های XML است که میتوان از آن برای ایجاد مستندات نمونه استفاده کرد. سپس این مستندات نمونه را می توان در فرمت های گوناگون نمایش داد. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ، در پی وضع استانداردهای جدید حسابداری نیست؛ بلکه می کوشد تا برچسب های مبتنی بر XML را که مورد استفاده در گزارشگری بازرگانی است استاندارد نماید، به طوری که گزارشگری بازرگانی تهیه شده، به وسیله سازمان ها را به منظور نظارت یا سایر اهداف بتوان راحت تر مقایسه یا مقابله کرد.
بسیاری از تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی درباره این موضوع که آیا زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، اطلاعات تعریف شده توسط اصول حسابداری پذیرفته‌ی همگانی را به کار می برد و آن را به صورت علائم و نشانه گذاری به برنامه می دهد یا این که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، اصول حسابداری پذیرفته‌ی همگانی را توسعه می دهد با ابهام روبرو هستند.
در نتیجه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، بسط اصول حسابداری پذیرفته‌ی همگانی محسوب نمی‌شود، اما گزارش‌های مالی شرکت ها را مطابق با اصول حسابداری پذیرفته همگانی، ارائه می‌کند، روی هم رفته ، زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) اثری اساسی و مهم روی فرآیند استاندارد گذاری دارد، همچنین در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) استانداردها کم تر از گذشته به صورت ساختار سنتی ارائه می‌شوند و بیش تر درباره ارائه حقایق تجاری بحث می شود.
این که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) سریع و ارزان تر اطلاعات مالی را مقایسه و گزارش می کند بدین دلیل نیست که زبان توسعه پذیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *