No category

پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات مالی، حسابرسی، گزارشگری مالی، وب سایت ها

سازی شده اند تا استفاده کنندگان از جلو و عقب رفتن در میان انبوه داده ها اجتناب ورزند؟
آیا صفحات وبی که اطلاعات مالی در آن قرار دارند از طریق پیوند اینترنتی به هم وصل شده‌اند؟
آیا باید از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL) برای گزارشگری مالی تحت وب استفاده کرد؟
– چه کسی مسئول گزارشگری است۲۳ ؟ : افراد یا واحدهای تجاری (اشخاص ثالث) که درگیر گزارشگری تحت وب می باشند تأثیر بسزایی بر صحت و سلامت اطلاعات مالی گزارش شده خواهند داشت، انواع موضوعات مهم در این ارتباط عبارتند از:
چه فرد یا افرادی مسئول تصمیم گیری در رابطه با گزارش اطلاعات مالی به صورت تحت وب می باشند؟
چه شخص یا اشخاص مسئول گزارشگری اطلاعات به صورت تحت وب می باشند؟
چه شخص یا اشخاصی مسئول تصویب و تأیید اطلاعات مالی هستند؟ (۲۰۰۳ , PP. 2-3 Pak-lok &)
۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
الف : هزینه پائین انتشار اطلاعات:
هزینه انتشار اطلاعات در گزارشگری تحت وب پائین تر از هزینه آن در گزارشگری مالی سنتی می باشد. بنابراین شرکتهایی که از گزارشگری مالی اینترنتی۲۴ (IFR) استفاده می‌کنند می توانند از بروز این هزینه تا حدود زیادی پیشگیری کنند. et al , 2006 , 128 ) (Muther Talal &
هزینه چاپ و ارسال هر نسخه از صورتهای مالی در آمریکا به طور متوسط حدود ده دلار برآورد می شود. به همین دلیل پیش بینی می شود که شرکتها تدریجاً روابط کاغذی خود با سرمایه گذاران را به صورت ارتباط الکترونیک در خواهند آورد.
ب: امکان ارائه اطلاعات به عموم ذینفعان:
گزارشگری تحت وب به شرکتها این امکان را می دهد که اطلاعات را به عموم ذینفعان ارائه دهد (در مقابل گزارشگری سالانه چاپی که اطلاعات را به گروه خاصی ارائه می‌دهد) در این ارتباط اشباف۲۵ (۱۹۹۹) نشان داد که اطلاعات مالی، با پذیرش اینترنت به عنوان رسانه‌ای برای افشای اطلاعات مالی عمومی خواهد شد. و همچنین بر طبق گفته چارلز۲۶ (۲۰۰۳) تبادل اطلاعات مالی در اینترنت باعث افزایش مطابقت با مقررات افشا منصفانه۲۷ خواهد شد et al , 2006 , 128 )& (Muther Talal
ج: امکان ارائه به موقع اطلاعات:
ارائه اطلاعات به موقع باعث بهبود افشا می شود. اطلاعات به موقع فرآیند اتخاذ تصمیم را تسریع کرده، به اطلاعات ارزش بخشیده، (لایمر، ۱۹۹۹) ، کارایی بازارها را افزایش داده؟، در تخصیص مناسب منابع نقش داشته و هزینه ای که سرمایه گذاران برای بدست آوردن اطلاعات به موقع تحمل می کنند را کاهش می دهد (اشباف و دیگران، ۱۹۹۹)., ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al , &(Muther Talal
د: افزایش تناوب ارائه اطلاعات مالی:
شرکت ها به طور سنتی نتایج عملیات خود را به صورت فصلی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. اما همان طور که رئیس AICPA خطاب به یکی از کمیته های سنا در سال ۲۰۰۰ گفت ” گزارشدهی سالانه و فصلی نه تنها روز به روز بی مصرف تر می شود بلکه تدریجاً به یک دایناسور یا موجودی تبدیل می شود که تناسبی با فضای زندگی امروز ما ندارد”.
از آنجا که عملیات تجاری امروزه آهنگ سریعی دارد و تناوب چرخه های آن در دوره یا سایر کوتاه تر از یک فصل واقع می شود، با بهره گیری از اینترنت دوره گزارشدهی مالی نیز کوتاه تر می شود. علاوه بر این، امروزه سرمایه گذاران نیز متقاضی اطلاعات به موقع و گزارشدهی های بیشتر و در دوره های کوتاه تری هستند، چیزی مثل قیمت های لحظه ای سهام روی اینترنت. ( عرب مازار یزدی، ۱۳۸۴ ، ۱۳ )
هـ :‌افزایش مقدار ارائه اطلاعات:
کمیت اطلاعات را افزایش می دهد، اطلاعات بر مبنای کاغذ ساده شده و خلاصه شده است در حالیکه گزارشگری تحت وب باعث می شود شرکت ها اطلاعات زیاد و متراکم نشده ای را در سایت خود قرار دهند. ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al , (Muther Talal &
طبیعی است که انتظار داشته باشیم تناوب گزارشدهی و افشاء منتج به اطلاعات بیشتر می‌شود، با این حال پیش بینی می کنیم که مقدار افشای اطلاعات، حتی به فرض ناکام ماندن گزارشدهی به هنگام، افزایش یابد. شرکتهای سرمایه گذاری خواهان افشای اطلاعات بیشتر- چه مالی، چه غیر مالی- نسبت به آنچه در صورتهای مالی سالانه افشا می‌شود، هستند زیرا اطلاعات صورتهای مالی بر اساس الزامات نهادهای قانونی منتشر می‌شود. ( عرب مازار یزدی، ۱۳۸۴ ، ۱۴ )
و: افزایش پیچیدگی های سرمایه گذاران:
تجارت پیچیده تر شده، بازار سرمایه بین المللی تر شده، قوانین و مقررات جهانی شده و صنایع دانش محور جای صنایع سنتی را گرفته، در این میان اینترنت این امکان را به افراد سرمایه گذار می دهد تا کنترل آزادانه تری بر سرمایه گذاری های شخصی خودشان داشته باشند. رشدی که اخیراً در امکانات دادوستد اینترنتی سهام صورت گرفته ، سبب ایجاد طبقه بندی جدیدی از سرمایه گذاران شده است. این طبقه گروهی هستند که فعال‌تر می باشند، آگاهی بیشتری از اوضاع دارند و قادرند خودشان در اینترنت به دادوستد بپردازند. سرمایه گذاران فردی عموماً جوان و تحصیلکرده هستند و نحوه استفاده از اینترنت را به خوبی می دانند. ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al , (Muther Talal &
ز: امکان برقراری ارتباط دوطرفه:
با افزایش پهنای باند مخابراتی، شرکتها نیز اقدام به تعاملی تر کردن فضای وب ‌سایت‌های خود اقدام می کرده اند. تعامل بیشتر و آسانتر با سرمایه گذاران امکان دریافت سریع‌تر بازخوردهای کاربران و تنوع بیشتر در ارائه اطلاعات و دور شدن از فضای ارائه اطلاعات غیر پویا در قالب صفحات ابر متن یا HTML را فراهم می آورد. این تعامل باید سبب انتقال هرچه بیشتر کنترل به دست سرمایه گذار (کاربر) شود و به آنها اجازه دهد تا نسبت به تغییر شکل گزارش ها به سلیقه خود و مدیریت اطلاعات مورد ارائه به آنها اقدام کنند.
اینترنت تکنولوژی های جدیدی را برای گزارشگری معرفی می کند که سایت ها را برای سرمایه گذاران دوطرفه می کند. به عقیده (جونز و لایمر، ۲۰۰۲) سه مورد از تکنولوژی اطلاعات که استفاده فزاینده دارد عبارتند از: تکنولوژی ابر متن، صدا و تصویر۲۸ و ارائه بلادرنگ۲۹. از این تکنولوژی ها می توان برای کنفرانس های دیداری و شنیداری صاحبان سهام، فرستادن یک پیام برای رئیس و ارائه جلسه سالیانه استفاده کرد (چارلز ۲۰۰۳). ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al , (Muther Talal &
ح: ارائه طیف وسیعی از اطلاعات:
اینترنت اطلاعات گسترده ای (اطلاعات غیر مالی و کیفی) مثل اطلاعات حسابرسی نشده، اطلاعاتی در رابطه با محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شرکت۳۰ اطلاعات به روز درباره وقایع جدید شرکت، انتشار مطبوعات، اطلاعات بروز درباره تولیدات و خدمات شرکت که ارائه آنها در نسخه های چاپی پرهزینه و گران است را فراهم می نماید.
ط- خصوصی کردن، فردی نمودن و امکان تغییر:
امکان تغییر دادن به این معنی است که ذینفعان قادر خواهند بود وب سایت‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنند که تنها اطلاعات مورد نظر خودشان را برایشان نمایش دهد و سایر اطلاعات حجیمی را که برای مخاطبان دیگری مورد نیاز است از حوزه دید خود خارج نمایند. (Haasbroek , Filistea , 2002 , 45)
۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
به طور کلی ریسک های ذاتی گزارشگری مالی تحت وب را می توان در چهار عامل زیر طبقه بندی نمود:
الف: عامل قانون/ مقررات/ استانداردها: تاکنون هیچ گونه قانون یا مقرراتی شرکتها را ملزم به انتشار گزارشهای مالی خود بر روی وب نمی کند، در واقع شرکتها افشا در وب را به عنوان اطلاعات اضافی داوطلبانه ای می بینند نه به عنوان جایگزینی برای گزارشات سالانه چاپی. FASB (2000) این موضوع را به صورت آشکار و روشنی مورد بحث قرار می‌دهد و معتقد است که اطلاعات شکل گرفته در اینترنت محدود به تصورات شخص بوجود آورنده آن است و قوانین و مقررات حاکم بر توزیع کاغذی اطلاعات مالی شرکت بر آن اطلاعات (تحت وب) نیز حاکم است. علاوه بر این دبر سنی و گری۳۱ بر این واقعیت تأکید داشته و معتقدند که گزارش حسابرس بطور مستقیم از موارد مندرج در گزارشهای چاپی سالانه بدست می آید. ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al , (Muther Talal &
ب: عامل حسابرسی مستقل: شرکت می تواند اطلاعات مالی حسابرسی نشده گزارش کند، صفحات وب براحتی تغییر داده می شوند که این امر مغایر با گزارشهای مالی چاپی می‌باشد و یا ممکن است اطلاعات حسابرسی شده به اطلاعات حسابرسی نشده پیوند داده شود. چون غالباً شرکتها سخنی از وضعیت حسابرسی اطلاعات به میان نمی‌آورند، در نتیجه اطلاعات به اینترنت اشتباهات و از قلم افتادگی هایی روی می دهد که همه این موارد از قابلیت اعتماداطلاعات می کاهد. ۲۰۰۶ , ۱۲۹ ) et al , &(Muther Talal
در بحث کامل بودن اطلاعات می توان بیان کرد که اطلاعات روی وب ناهماهنگ است. اطلاعات ارائه شده بر روی وب نباید با نسخه های چاپی دیگر گزارشات سالانه متناقض باشد. اگر مدارک روی اینترنت اطلاعات کامل شرکت را شامل نمی شود، این موضوع یعنی کامل بودن اطلاعات باید به روشنی عنوان شود و نحوه تماس برای گرفتن اطلاعات کامل باید مشخص شود.و حسابرسان از اینکه گزارشاتشان ناقص یا انتخابی در اختیار همگان قرار بگیرد نگران هستند. ارائه اطلاعات ناقص یا هدف بخشی از آنها موجب گمراهی می‌شود، تمامی اطلاعات باید منتشر شود نه تنها آنهایی که مورد پسند و مطلوب است مدارک باید به تمامی و کامل منتشر شود.(Haasbroek , Filistea , 2002 ,84)
ج: عوامل تکنولوژیکی: فن آوری های اینترنتی پیچیده است. این فن آوری ها به آسانی توسط شرکتها و ذینفعان پذیرفته نمی شوند و مورد استفاده قرار نمی گیرند برای اینکه شرکتها از طریق اینترنت بتوانند اطلاعات مالی را منتشر کنند، تغییر دهند و حسابرسی نمایند، به آموزش گستردهای نیاز دارند. استفاده کنندگان نیز به مهارتهای ردیابی و مهارتهای تحلیلی و تفسیری نیازمندند بسیاری از وب سایت ها برای استفاده کنندگان مبتدی از نظر فن آوری زیاده از حد پیشرفته هستند. این وب سایت ها اغلب وقت و فضای زیادی را اشغال می کنند، نیاز به پیاده سازی کردن یا نصب برنامه های مختلفی دارند که اغلب باعث می شوند استفاده کنندگان بی تجربه خیلی زود منصرف شوند.
استفاده از کامپیوتر به عنوان وسیله ای برای دیدن گزارشات سالانه رضایت بخش نیست. کپی چاپی گزارش مالی یک مرز مشخص، واضح و قابل رویت و فیزیکی خلق می کند و حضور فیزیکی خلاصه، اطمینان بخش و آشنا دارد. شکل ظاهری اش آشنا، قابل پیش‌بینی و به شدت استاندارد است حد و مرز وب سایت ها به این اندازه مشخص نیست، وب سایت اغلب بزرگ، بیحد و گاهی مبهم و پیچیده به نظر می رسد، تلاش برای فهم آن منجر به نارضایتی میشود . (Haasbroek , Filistea , 2002 , 85)
د: عوامل غیرتکنولوژیکی: هزینه گزارشگری در اینترنت عامل اصل در تعیین وجود این نوع گزارشگری می باشد. گرچه ممکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *