رشته مدیریت

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی

با عنوان : مطالعه ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت صنعتی: مالی

عنوان

مطالعه ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکتهاي مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد

استاد راهنما

دکتر علی رضا افشارنژاد

استاد مشاور

دکتر مهدی خیراندیش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………….

1.1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2.1. اظهار مسئله پژوهش ………………………………………………………………………………………………

3.1. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………

4.1. اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….

5.1. سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………

6.1. فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….

7.1. قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی انجام پژوهش …………………………………………………….

8.1. تعریف متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………….

1.2. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. مفاهیم و تعایف مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………..

3.2. تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………..

4.2. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین در مکاتب مختلف ……………………………………………………..

5.2. شبکه مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………..

6.2. روابط زنجيرة تأمين ……………………………………………………………………………………………..

2.7.2. رویکرد تداركات و حمل‌و ‌نقل ……………………………………………………………………..

3.7.2. رويكرد استراتژي مديريت زنجيرة تأمين يكپارچه …………………………………………….

8.2. توجه سنتی و جدید در زنجیره تامین …………………………………………………………………….

9.2. دیدگا­ه­های مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………..

1.9.2. دیدگاه چرخه‌ای ……………………………………………………………………………………………..

2.9.2. دیدگاه فشاری/ کششی ……………………………………………………………………………………

10.2. مباحث استراتژیک مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………..

11.2. چالش­های زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………….

1.11.2. وظیفه 1: طراحی زنجیره تامین به مقصود کسب مزیت استراتژیک ……………………

2.11.2. وظیفه 2: پیاده­سازی روابط مشارکتی ……………………………………………………………..

3.11.2. وظیفه 3: تحمیل شراکت­های زنجیره تامین ………………………………………………….

4.11.2. وظیفه 4: مدیریت اطلاعات زنجیره تامین ………………………………………………………..

5.11.2. وظیفه 5: زودودن هزینه از زنجیره­تامین …………………………………………………………

12.2. چگونگي پشتيباني فناوري ­اطلاعات از زنجيره ­تأمين ………………………………………………….

13.2. معضلات زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………………………………

14.2. راه­حل­های معضلات زنجیرۀ تأمین ………………………………………………………………………….

1.14.2. بهره گیری از موجودی برای حل مسائل زنجیرۀ تأمین ……………………………………………

2.14.2. به اشتراک گذاشتن اطلاعات …………………………………………………………………………

3.14.2. تغییر یک زنجیرۀ تأمین خطی به یک هسته مرکزی (هاب) ……………………………..

4.14.2. همکاری در خلال زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………..

5.14.2. سایر راه­حل­های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای

معضلات مدیریت زنجیرۀ تأمین ………………………………………………………………

6.14.2. تیم­های زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………………………

15.2. زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………..

16.2. مطالعه تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………………..

1.16.2. تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………

2.16.2. تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………..

17.2. چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………….

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………………

1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………

2.3. روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………

3.3. فرایند کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………

4.3. جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………..

5.3. روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………

6.3. ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………

1.6.3. مطالعه روایی ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………..

2.6.3. مطالعه پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………….

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید