رشته مدیریت

جدید: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

با عنوان : مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد واحد علوم و تحقیقات

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

گرایش : مالی

عنوان:

مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

استادراهنما:

دکتر رضا مقدم

استاد مشاور:

دکتر مهدی صانعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری گردید. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست. این پژوهش به مدیران کمک خواهد نمود تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم می باشد را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه تأثیر مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

1-1مقدمه

امروزه بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل معضلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها بایستی دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از علت های این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع توجه و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده می باشد.

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی[1] توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی هست. بعضی از صاحب نظران عقیده دارند که معضلات اجتماعی بایستی توسط دولت ها حل گردد. این گروه عقیده دارند که منابع سازمانی برای حل معضلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به مقصود حل معضلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران عقیده دارند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، اما مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران عقیده دارند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل معضلات اجتماعی ضروری و لازم می باشد. (تسوتسورا[2]، 2004، 4).

از طرف دیگر، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر می باشد. این هزینه ها ممکن می باشد شامل موارد زیر باشد: خرید تجهیزات جدیدی که به محیط زیست آسیب کمتری می رساند؛ تغییر ساختار مدیریتی و یا ایجاد کنترل های کیفیت شدیدتر باشد. منافع اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها عبارت می باشد از: اعتلای برند و افزایش اعتبار[3]؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه ای به علت اعتبار تجاری بالا؛ کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرایط محیط کار و در نتیجه، ارتقای بهره وری و افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه های آموزش آنان می گردد. (همان، 7-5). بیشتر صاحب نظران عقیده دارند که هزینه هیا مسئولیت اجتماعی، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت می باشد. مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت می باشد. مدیران ارشدی که دارای دید کوتاه مدت هستند. هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی را بر نمی تبند.

1-2 اظهار مسئله

امروزه تأثیر واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده می باشد. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، پس یک ارتباط دو طرفه بین واحد های تجاری و اجتماع هست. مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها گردد. (ساندهو، کاپور، 2010). مانند این منافع می توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان تصریح نمود، شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده می باشد، تصریح می کند(ساندهو، کاپور، 2010) مسئولیت اجتماعی شرکت ها منافعی دیگری هم دارد مانند افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه و طرفداری دولت تصریح نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر می توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند(تربان، گرنینگ، 1997). مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. مفهوم ذینفعان در واقع همان پیکربندی دوباره از دیدگاه سهامداران می باشد که با در نظر داشتن مسیر جدید به ارزیابی اقدامات ذینفعان می پردازد. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع بهره گیری می گردد این گروه ها شامل(کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان ) می باشند (وود داک، 1994). هدف از مطالعه حاضر مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان می باشد. در این پژوهش مقصود از عملکرد شرکت همان عملکرد مالی و غیرمالی شرکت می باشد که عملکرد غیر همان افزایش اعتبار و شهرت و افزایش انگیزه کارکنان شرکت می باشد (اسچوایگر[4]، 2004) پس مسئله اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا مسئولیت اجتماعی با نفوذ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ارتباط معناداری دارد؟

-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته می باشد وجود سه نوع ارتباط مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود ارتباط) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح می باشد. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی هست. دیدگاه اول این می باشد که ارتباط ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، هست. کوشش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می گردد. همچنین، «فرضیه اثر اجتماع» به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده می باشد. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این می باشد که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز اظهار می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری هست که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی هست که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن می باشد برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.پس علت اصلی پژوهش حاضر با در نظر داشتن اینکه تا به حال این موضوع که ارتباط مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده گردید که مطالعه گردد.

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی 1:

مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت

اهداف فرعی :

 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی.
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی؛

هدف اصلی 2: مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛

هدف فرعی:

 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی؛
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی؛

1-5 سئوالات پژوهش

سوال اصلی 1:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟

سوالات فرعی :

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟

سوال اصلی 2:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست؟

سوالات فرعی :

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست؟

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست؟

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست؟

1-6 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی 1:

بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست.

فرضیات فرعی :

 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست.؟
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی شرکت ارتباط معنی داری هست.

فرضیه اصلی 2:

بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست.

فرضیات فرعی :

 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی ارتباط معنی داری هست.

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-7-1 تعریف نظری

تعریف مسئولیت اجتماعی:

هر سازمان تجاری، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی می باشد که عبارت می باشد از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که به مقصود افزایش سود و ثروت سهام داران طراحی شده می باشد. (تسوتسورا[5]، 2004)

عملکرد :

عملکرد تصریح به ماهیت و کیفیت عملی دارد که سازمان برای هدایت مأموریتش به سمت سودآوری انجام می دهد. (شاهین[6]، 2001، 107).

1-7-2 تعریف عملیاتی

مسئولیت اجتماعی:

در این پژوهش نمره ای می باشد که از پرسشنامه استاندارد کارول که شامل 54 سوال می باشد بدست خواهد آمد.

عملکرد:

در این پرسشنامه نمره ای می باشد که از پرسشنامه استاندارد مدل شوهام و همکاران(2005) که دارای 6 گویه می باشد بدست می آیدکه 3 گویه مربوط به اقدامات مالی و 3 گویه مربوط به اقدامات غیر مالی می باشد.

عملکرد: از لیست 6 موردی از چندین محقق و مصاحبه های کمّی برای اندازه گیری این هدف بهره گیری شده می باشد که عبارتند از:

 • اندازه­گیری های مالی: مربوط می گردد به میزان فروش، به اشتراک گذاشتن بازار و دارایی و
 • اندازه­گیری های غیر مالی: شامل میزان وظیفه شناسی، میزان تولید شرکت و محیط کار
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی

2-1-1 مقدمه:

از زمان شروع جنبش وال استریت در آمریکا و سایر کشور‌های موجود در اتحادیه اروپا توجه عمومی بر این می باشد که بخشی عمده‌ای از عوامل ایجاد کننده جنبش‌ها و نارضایتی‌های مذکور ناشی از بروز بحران‌های اقتصاد جهانی می‌باشد عده‌ای عقیده دارند که بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از عدم توجه سازمان‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر مؤسسات و سازمان‌ها در قبال جامعه بوده می باشد از زمان ایجاد این بحران و چالش بین‌المللی، سؤالات متعددی پیرامون اهداف و خواسته‌های این جنبش و جنبش‌های اعتراضی دیگر موجود در کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شده می باشد با این تفاصیل هنوز پاسخ مناسبی برای این سؤال وجود ندارد. بطوریکه بسیاری از مردم بر این باورند که پس زمینه اصلی این جنبش، خشم مردم آمریکا نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی کشورشان برای اقدامات نادرست آنان و افول اقتصادی و همچنین ریاضت‌های اقتصادی تعریف شده برای دولت‌ها اروپایی ناشی از عدم ایفای تهعدات قانونی تعریف شده اولیه برای کارگران و آحاد جامعه مطابق با قوانین کار و بازنشستگی آن‌ها می‌باشد. و متأسفانه این مطلب چندان با حقیقت متناقض نیست. با این اوصاف، اخیراً صحبت‌هایی توسط دولت‌ها و نهادهای مدنی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به میان آمده می باشد و بعضی افراد عقیده دارند که دلیل اصلی این جنبش‌ها در حقیقت موضوع پرسش از مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشد. بدین مفهوم که چرا سازمان‌های کسب و کار در کشور آمریکا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گونه‌ای اقدام نمی‌کنند که مشتریان و جامعه دچار ضرر و زیان نشود؟

این مطلب ممکن می باشد صحیح باشد، زیرا که اگر ما به وب‌سایت‌های این جنبش‌ها و هدف‌های آن نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم گردید که بسیاری از دغدغه‌های این گروه‌ها، داشتن اطلاعاتی عمده در شیوه کسب و کار سازمان‌‌های خصوصی در تعامل با افراد و جامعه می باشد. حتی اگر افرادی به گونه کامل با این جنبش‌های اعتراضی مخالفت نمایند، انکار خسارات عظیم زیست محیطی و اجتماعی که سازمان‌ها و ارگان‌های تجاری آمریکایی و اروپایی در دهه گذشته به بار آورده‌اند، غیرممکن می باشد و بسیاری از این موضوعات شامل موضوعات متداول مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌باشد. این در حالی می باشد که بسیاری از افراد هنوز هم در قرن 21 عقیده دارند که یک شرکت تنها نسبت به سهامداران خود مسئول می باشد و در حالی که این بحث تا حدود بسیار اندکی صحیح می باشد و بی‌تردید، نمی‌توان از معضلات و مشکلاتی که این دیدگاه به بار خواهد آورد غافل گردید. موضوعی که مثل اینکهً واضح به نظر می‌رسد، عزم مردم کشور آمریکا و کشورهای موجود در اتحادیه اروپا، و جنبش‌های اعتراضی اتحادیه‌های کارگری وصنفی برای رسیدگی و حل معضلات کسب و کارهای کنونی و ایجاد شرکت‌هایی مسئولیت‌پذیرتر می باشد.(بزرگی، 1384، 20-21)

تعداد صفحه :155

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92