زمین شناسی

جدید: پایان نامه ارشد رشته زمین شناسی : محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

با عنوان :  محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشكده علوم پایه، گروه زمین شناسی

پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.Sc. »

گرايش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 عنوان:

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

درنواحی مرکزی حوضه کپه داغ

 استاد راهنما:

دكتر رضا موسوی حرمی

 استاد مشاور:

دكتر اسداله محبوبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

 

شماره صفحه عنوان
1 چکیده
  فصل 1 کلیات
2 1-1 مقدمه
5 1-2 موقعیت جغرافیایی برش ها
5 1-2-1 برش پیرشهید
5 1-2-2 برش شرق گلیان
6 1-3 اهداف پژوهش
7 1-4 روش مطالعه
7 1-4-1 گردآوری اطلاعات موجود
7 1-4-2 مطالعات صحرایی
7 1-4-3 مطالعات آزمایشگاهی
8 1-5 تاریخچه مطالعات قبلی
  فصل 2 زمین شناسی و چینه شناسی
10 2-1 زمین شناسی کپه داغ
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید